Dyp front linje, alternativ

Denne øvelsen er et alternativ til den standarde dype front linje øvelsen. Denne er noe mer komplisert og krever å være aktiv med enda flere muskler og bevegelser på samme tidspunkt. Den vil også nå en del muskler som ikke blir berørt i samme grad av den standarde øvelsen.