Myoreflexterapi for barn med lesevansker

De siste par årene så har jeg hatt et særlig interesseområde for barn som sliter med konsentrasjons- og læringsvansker i skolen. Og med særlig fokus på å optimalisere kroppslige ubalanse som har oppstått som følge av ulike årsaker. Det er naturlig å tenke at spesielt smerte kan ha en forstyrrende effekt på læringsevnen til barn, spesielt når disse plagene blir verre når spenningen i for eksempel nakkemuskulatur økes når de er i ro. Men det som også er relevant og interessant, er i hvilken grad muskulær ubalanse oppstår i spesielt de øvre dype nakkemusklene, som igjen har en direkte innvirkning på hvordan øynene fungerer i seg selv. Dette handler hovedsakelig om at skjevheter som blir registrert av hjernen som følge av informasjon sendt fra sanseposisjonsformidlere, kalt muskelspindel, i nakken. Det vi også ser som følge av flere studier er at tettheten av disse formidlerene ikke er jevnt fordelt, men er sentralisert i større grad til spesifikke områder i nakken. Hvis det ikke er harmoni mellom disse strukturene så er hodet ikke i en jevn eller symmetrisk posisjon, som fører til kompensasjonsmekanismer som følge av vestibulærsystemet (som har som primærhensikt å informere hjernen om kroppen og hodets posisjon i sted og rom). Ved feilstillinger så vil den iverksette ulike refleksaktiviteter for å balansere ut disse skjevstillingene slik at vi klarer å fungere i mest mulig optimal grad ut i fra våre forutsetninger. Noe av problemet oppstår når enkelte av musklene som skal støtte opp under denne kompensasjonen fører til overaktivering av musklene som skal utjevne nettopp disse skjevstillingene. For mye aktivitet blir påført enkelte muskler for å utjevne for eksempel en tilt av hodet til en side, i stedet for at trykket balanseres likt ut på begge sider, som det normalt sett blir hos personer som ikke trenger å kompensere. Dette vil igjen føre til utmattelse og dårlig funksjon av de gjeldende musklene, hvorav en slik funksjon som å ha et optimalt fungere syn vil være hemmet.

 

Motivasjon

Interessen for nettopp denne problemstillingen har blitt økende for min del som følge av erfaring av behandling hos enkelte barn som sliter med slik problematikk. En av de første tilfellene jeg kan huske, var da en mor kom til meg da jeg jobbet i utlandet og forklarte hvordan hennes barn hadde blitt skadet som følge av fysisk traume i forbindelse med mobbing. De som mobbet gutten hadde slått hodet hans inn i en murvegg slik at siden av hodet ble kraftig forslått. I etterkant av dette så hadde gutten slitt med hodepine, svimmelhet, og konsentrasjonsproblemer på skolen, samt at han hadde problemer med å lese. Med hjelp av denne behandlingsformen så var vi i stand til å få gutten til å fungere som normalt igjen på skolen, selv etter flere måneder med disse plagene. Etter dette så har jeg møtt flere barn med samme problematikk, som også har hatt en positiv opplevelse i forbindelse med slik behandling. Som følge av disse opplevelsene, og hvor lite kunnskap det virker som vi har om fysisk behandling for slik problematikk, så var det med nysgjerrighet om å få bedre innsikt i hvilken grad dette er et reelt problem for enkelte barn i skolen at jeg tok kontaktet en barneskole angående dette. Hensikten var å kartlegge i hvilken grad dette er et reelt problem for enkelte barn, og samtidig få innsikt i om dette er noe som kan forbedres ved hjelp av denne behandlingsformen. Det jeg ønsker å formidle i denne artikkelen er resultatene vi har som følge av denne undersøkelsen. Totalt så har det blitt gjennomført behandling av 12 barn, fordelt på 2 forskjellige skoler. Begge gruppene har vært for barn i 10-11 års alderen, 5. og 6. klasse. Det ble gitt 6 behandlinger fordelt på 1 klokketime per behandling.

Formål

Behandlingsformålet har vært å optimalisere spesielt nakkeposisjon slik at balansesystemet trenger minst mulig arbeid med å kompensere på refleksnivå.

Minimere øvrige plager som kan være forstyrrende for elevens konsentrasjon (hodepine, muskelsmerte m.m.)

Gi eleven de beste forutsetningene til å kunne lære og oppleve glede fremfor frustrasjon med å være på skolen.

 

Observasjoner gruppe 1:

 • Av i alt 6 elever, så opplevde 5 av disse kroppslige smerter i ulik grad
 • Av disse 5 elevene så ble 4 av de smertefri under perioden det ble gitt behandling (6 behandlinger)
 • Den siste av de 5 elevene opplevde bedring, men ble ikke smertefri
 • 4 av disse 5 elevene opplevde smerter i hæl eller achilles
 • 5 av elevene opplevde smerter i kne eller lår (dog så var ofte achilles- og hælsmertene ofte mer fremtredende)
 • Mange klaget også over stramme eller stive legger, spesielt om morgenen og etter aktivitet

Observasjoner i gruppe 2:

 • Av i alt 6 elever, så opplevde 4 av disse kroppslige smerter i ulik grad
 • Av disse 4 elevene så ble 3 av de smertefri under perioden det ble gitt behandling (6 behandlinger)
 • Den siste av de 4 elevene opplevde bedring av smertene
 • 4 av disse 4 elevene opplevde smerter i hæl, achilles eller ankel
 • 3 av disse 4 elevene opplever tidvis magesmerter

Samlede symptomer som elevene var plaget av, inkluderte følgende (gjelder begge grupper):

 • Nakkesmerte
 • Kne/lårsmerter
 • Legg/achilles/hælsmerter
 • Redusert nakkemobilitet
 • Stramhet/stivhet i legger
 • Nedsatt hørsel
 • Hodepine
 • Kroppslig stivhet om morgenen
 • Magesmerter 
 • Skuldersmerte

Forekomsten av achilles/ankelsmerter, og knesmerter var klart høyest.

Av totalt 12 elever, så var 9 av disse plaget av smerter i ulik grad.

Resultat

Subjektiv vurdering før og etter behandling, gruppe 1 og gruppe 2 er elever fra 2 forskjellige skoler

Objektive lesetester

Kommentar til objektive resultater

Det skal bemerkes at gruppe 2 hadde en uheldig dag for restesting (etter behandling), som var siste skoledag. Dette var i utgangspunktet en dag hvor barna ikke skulle være aktive med skolearbeid, og var en avslutningsdag for skolen. En slik form for testing bør ikke bli lagt til slike dager, da det er lite motivasjon og vilje i forbindelse med at de denne dagen ikke skal konsentrere seg om skolearbeid. Jeg ble fortalt i etterkant at enkelte elever hadde det travelt med å komme tilbake til klassen for å være med på feiringen, og at resultatene kunne ha blitt påvirket av dette. Men resultatene legges ved uansett. Det ble gjennomført en oppfølgingstest 10 uker etterpå, for å utjevne denne potensielle problemstillingen.

Tilbakemeldinger

Begge grupper rapporterer om god effekt for elevene. Dog er det stor variasjon i graden av effekten. Dette antas å være på grunn av at årsakssammenhengene er vidt forskjellige. Hos enkelte så kan vi spore tilbake til klare tilfeller med hjernerystelse som førte til samtidige problemer med syn, hos andre så har det vært vedvarende problemer i mange år til og med før de startet skolen. I disse tilfellene er det vanskelig å identifisere noen utløsende årsak, men det er viktig å løse opp i de faktorene vi kan forbedre. 

Gruppe 2 ble også spurt om de kunne gi kommentarer i forhold til prosjektet og deres opplevelse for de elevene som var involvert. Dessverre ble ikke samme spørsmål stilt til gruppe 1. Her er noen av tilbakemeldingene fra gruppe 2:

"Han er generelt blitt roligere. Han er ikke så anspent som tidligere, og har mindre motorisk uro."

Har du i løpet av denne perioden opplevd endringer i barnet?

"Ja!

Har det bedre fysisk og psykisk etter behandling. En meget tydelig forbedring på veldig kort tid. Gutten opplevde å bli sett og ikke minst få hjelp med noe som han selv ikke klarte å formidle at han trengte hjelp til. Forbedret konsentrasjon, ble mer i balanse og harmonisk på kort tid. Bedre i alle fag på skolen. Fantastisk opplevelse for han og oss foreldre.

Dette var en erfaring som var utrolig positiv. Det er sikkert mange elever som kunne hatt bruk for en slik type behandling om de sliter med fysiske smerte, eller rett og slett har litt kaos i hodet grunnet dagens mange sanseinntrykk. Anbefales på det sterkeste."

"Han er kanskje litt bedre motivert, men er skolelei nå på slutten av skoleåret.. Noe mindre hodepine! Fortsatt stiv i nakke/kjeve/rygg og bein. Han har gledet seg til behandlingene og føler det er godt. Han trenger mer av dette, for å komme videre! Tenker at prosjektet var bra for min sønn. Skulle gjerne sett at det fortsatte på starten av 6.klasse. Da min sønn strever med motivering og leseglede!! Flott tiltak som det skulle vært mer av. Vanskelig å svare på skalaene om hvor min sønn ligger. Han er flink til å si at alt er bra, selv om det ikke er helt slik."

"Han har blitt mer «voksen». Han er mer kontaktsøkende, sier fortere unnskyld. Vi diskuterer ikke så lenge lenger. Han har blitt en roligere gutt. Han forstår hvorfor han bruker lengre tid på lekser nå."

"Barn sier selv (kommentar fra foreldre):Hvis jeg har hatt en bra skoledag, er jeg mer motivert, engasjert osv og har ikke så vondt i kroppen/sliten i øynene."

"Mer utholdende når han leser, og han bruker kortere tid på lesing av oppgaver. Virker mer sliten på slutten av dagen enn han var før."

 

Avsluttende kommentar

 

Dette er på langt nær et ferdig konsept for behandling av barn med lærings- og lesevansker, men forhåpentligvis en begynnelse på hvordan vi kan forbedre enkelte barns utfordringer med uro, konsentrasjons- og lesevansker i skolen. Det er en veldig kompleks problemstilling når man tar inn helheten av problematikken som foregår når slike utfordringer oppstår i det enkelte barns liv. Ut i fra tilbakemeldingene og resultatene så langt, så virker dette som et viktig prosjekt å forfølge videre. Jeg ønsker å dele denne informasjonen i håp om at flere instanser kunne være interessert i å vite mer om dette prosjektet, og hvordan vi kan tilby hjelp til flere barn som sliter med samme problematikk. Målet på sikt er å få fullført en komplett studie, for å gå i mer detalj om hvilke prosesser som påvirkes og hva virkningseffekten er. Disse undersøkelsene her er gjort som et forløp til en studie, for å undersøke om det er en virkning å hente i dette behandlingskonseptet. Ut i fra de foreløpige resultatene så bør dette være av interesse.

For spørsmål og tilbakemelding så kan du henvende deg til: Bendik@klinikk-johannessen.no