Ny studie kan føre til drastisk endring av smertebehandling

0 Comments

preview_COLOURBOX8679054

I forrige måned, august 2015, ble det publisert en studie i et anerkjente tidsskrift for fysikalsk medisin om hvordan musklene i kroppen er koblet sammen fra nakke til tær via bindevevet. Dette er av enorm betydning i forhold til vår behandling av muskel- og skjelettplager, siden dette betyr at smerten du kan føle i din rygg er sterkt påvirket av hvor spent musklene i nakken eller andre deler av kroppen din er. Dette er noe mange forundrer seg over når de kommer til behandling, og gjerne blir enda mer forundret over når de kjenner at smerten deres letter selv om man ikke behandler direkte hvor smerten er. Dette er et av prinsippene vi i Myoreflex-miljøet jobber etter, og kalles Myers lines, oppkalt etter Thomas Myers som påpekte dette i 1997. Nå har det blitt gjennomført en grundig studiegjennomgang av flere vitenskaplige artikler som beviser at denne tankegangen er korrekt, hvor de i den systematiske gjennomgangen konkluderer med følgende uttalelse:

Conclusion: The present systematic review suggests that most skeletal muscles of the human body are directly linked by connective tissue. Examining the functional relevance of these myofascial chains is the most urgent task of future research. Strain transmission along meridians would both open a new frontier for the understanding of referred pain and provide a rationale for the development of more holistic treatment approaches.

 

Hva betyr det?

Dette betyr at spenning i en muskel påvirker spenningsnivået i den neste muskelen som er koblet til samme muskellinje. En muskellinje er en gruppe muskler som er koblet sammen via bindevevet og dermed har en kontinuerlig tilkobling som gjerne dekker større deler av kroppen. Disse musklene som er  i samme linje påvirker hverandre, som betyr at hvis en muskel i denne linjen har økt aktivitet, så fører dette til en økt spenning i de påfølgende musklene i samme linje. Pga. dette så er det viktig at vi ser forbi kun hvor smerten er for øyeblikket, og ser på om det er som følge av at andre muskler i disse linjene ikke fungerer slik de skal. Og om dette er årsaken til at man opplever så høyt spenningsnivå i en enkelt muskel som igjen gir smerter og plager. Med andre ord, vi må ha et mer helhetlig blikk for pasientens plager for å forstå sammenhengen av de nåværende smertene. Har pasienten tidligere hatt skader slik at deler av muskellinjen har sluttet å fungere som den skal? Og har denne skaden ikke tilhelet i ettertid, så medfølger det et høyere trykk i de gjenværende musklene, som igjen gir nye plager. Men behandler man den opprinnelige skaden, og muskelproblemet, så vil den opprinnelige balansen i muskellinjen gjenopptas og smerten og plagene vil oppheve.

Dette er med andre ord spennende tider vi lever i forbindelse med behandling av muskel- og skjelettplager. Og dette er en sterk indikator på fremtiden for fysikalsk behandling.

 

Ønsker du å vite mer, så finner du lenke til studien her: http://tiny.cc/u3rz2x

Studien ble publisert i Archives of Physical Medicine and Rehabilitation i august 2015