Skader og plager i forbindelse med idrett

Behandlingen som er rettet mot idrettsutøvere har som regel flere hensikter, hovedsakelig så omfatter det å lindre smerter som gir problemer med aktivitet, eller å bedre funksjon i forhold til sportspesifikke aktiviteter.

Skader og plager kan alvorlig hemme sportsprestasjoner og det er derfor viktig og få kroppen tilbake i balanse etter en skade har oppstått. Ofte når en skade først har oppstått så vil pasienten prøve å avlaste skadeområdet og bevegelsesmønsteret til pasienten vil endre seg. Dette er gunstig i forbindelse med å ikke provosere skadeområdet under tilhelingsfasen, men ikke like gunstig når man i ettertid skal prestere i sportsammenheng og fortsatt er begrenset i bevegelsesmønsteret sitt. Dette vil igjen hemme sportsprestasjonene til utøveren. På grunn av dette så er det alltid viktig at pasienten også presenterer tidligere skader og plager og ikke kun den nåværende skaden når man kommer til behandling. Dette for å få best mulig oversikt over hva som forårsaker plagene, og hva som kan forverre den nåværende skaden til utøveren.

Ulike utøvere som jeg har behandlet de siste årene varierer stort, men jeg har vært spesielt aktiv i forbindelse med behandling av fotballspillere og utøvere innen kroppsbygging og fitness.

 

Fotball


I forbindelse med fotball så har jeg behandlet spillere på landslaget fra flere forskjellige nasjoner. Dette gjelder spillere som spiller/har spilt i Premier League i England, Serie A i Italia, La Liga i Spania, Bundesligaen i Tyskland og Østerrike, Superligaen i Danmark, og Toppserien for kvinner i Norge.

Innen fotball kan spesielt kraftige sammenstøtt forekomme og forårsake skader som kan begrense utøverens mulighet for å prestere på det som er hans/hennes normale nivå. På grunn av dette så er det viktig å behandle disse utøverene slik at de kan gjenoppta sitt tidligere nivå uten at de blir begrenset i sitt bevegelsesmønster for å kompensere for den nåværende eller tidligere skaden som har oppstått.

 

Kroppsbygging og fitness


Dette er en behandlingsgruppe som er spesielt opptatt av symmetri og balanse i forbindelse med sin egen kropp. Når skader eller plager oppstår så kan de merke ved trening at det er vanskelig å få utført øvelser skikkelig, og dette gjelder spesielt friøvelser slik som knebøy, markløft og lignende. Hvis musklene på den ene siden av kroppen ikke oppnår sitt opprinnelige nivå så forårsaker det problemer for kroppen til å yte maksimalt under løft, da den stadig vil begrense den ene siden på grunn av begrensningen den nåværende eller tidligere skaden har gitt. Dette vil også hemme den potensielle muskelveksten som normalt sett er tilstede når man har god symmetri for musklene.

Det er også en gruppe utøvere som er veldig oppmerksom på egen kropp og som ofte klarer å identifisere egne problemer i større grad, noe som gjør det veldig mye enklere å jobbe med. De spesifiserer i tydelig grad hvilke situasjoner som er problematisk, og kan noen ganger også påpeke hvor asymmetrien i deres egne mønster kommer i fra. På grunn av dette så blir de også veldig oppmerksom på når deres egen kroppssymmetri er tilbake i balanse som følge av behandling, samt at de trener med vekter som gir en målbar endring i styrke i forbindelse med treningen hvis deres begrensede mønster blir fjernet. Som følge av dette så er dette en pasientgruppe som det er i større grad enklere å måle progresjon i forbindelse med behandling enn ved å kun behandle i forbindelse med smerte.

 

Ønsker du behandling ved Klinikk Johannessen? Da kan du ta kontakt via e-post: Time@klinikk-johannessen.no eller via telefon: 93 45 86 06

 

Andre behandlingsgrupper: