Behandling av smertepasienter

I denne kategorien så tar vi for oss pasienter som har kroppslig smerte relatert til bevegelsesystemet. Dette omfatter alt fra hodepine til ankelsmerte i forbindelse med overtråkk. Behandlingen tar sikte på å identifisere hvilke muskler og strukturer som er årsaken eller som bidrar til smertemønsteret og deretter å avløse disse. Dette gjøres ved å utføre manuell behandling utført med hendene, eller med hjelp av nåler.

Det settes spesiell fokus på at årsaken til plagene som hver enkelt opplever, kan være forskjellig fra person til person, selv om deres smerteområde og type smerte kan være lik. På grunn av dette så vil det alltid være en individuell tilnærming for behandling for hver enkelt pasient. Det er viktig at pasienten opplyser om tidligere plager og skader, da dette kan være klinisk relevant til deres nåværende problem. På grunn av dette så er det alltid viktig at det er en god kommunikasjon mellom pasient og terapeut. Behandlingen vil noen ganger bevege seg bort fra de mest smertefulle områdene til andre områder av kroppen som er klinisk relevant og knyttet til den nåværende årsakssammenhengen. Under slike situasjoner så vil pasienten i enkelte tilfeller erindre en tidligere plage eller skade som er knyttet til dette spesifikke punktet. Under slike situasjoner er det veldig viktig at pasienten informerer om dette, da dette kan lede til enda nye behandlingstrategier, og det kan gi meg som terapeut en mulighet til å få bedre oversikt over hva som forårsaker de nåværende plagene.

 

Andre behandlingsgrupper:

 

Behandlingen fokuserer på prinsipper etter Myoreflex systemet, ønsker du å vite mer om dette? Se videoen som ligger på siden 'Hva er Myoreflex terapi?' Trykk lenken for å gå til siden.

 

Ønsker du behandling ved Klinikk Johannessen? Da kan du ta kontakt via e-post: Time@klinikk-johannessen.no eller via telefon: 93 45 86 06