Behandlingen som tilbys er rettet hovedsakelig mot å lindre smerte og bedre pasientens funksjon. Terapien utføres på behandlingsbenk, og er spesialtilpasset ut i fra pasientens behov. Hovedsakelig brukes manuelle teknikker utført med hendene, til å både avstresse muskler, samt å påvirke og oftest senke aktiviteten i det overaktive nervesystemet.

For å oppnå de resultatene som ønskes, så blir det alltid utført en samtale med pasienten først, for å få en oversikt over hvilke strukturer man kan behandle, og hvordan skaden har oppstått. Ved å ha en bedre oversikt så kan man behandle mer presist i forhold til pasientens plager og smerter. Etter samtalen er fullført så vil det bli gjort en undersøkelse for å videre avdekke hva man bør behandle og hvordan man bør behandle. Ut i fra hva man finner i både samtalen og undersøkelsen så dannes en strategi for behandlingen.

For å gi en bedre oversikt over hvilke behandlingsgrupper som nyter godt av behandlingen, så vil jeg dele opp dette i flere grupper, og deretter ta for meg hver enkelt gruppe og hvordan det behandles. Trykk på lenken for å få ytterligere informasjon.

Behandlingsgrupper med god effekt:

Behandlingen fokuserer på prinsipper etter Myoreflex systemet, ønsker du å vite mer om dette? Se videoen som ligger på siden ‘Hva er Myoreflex terapi?’ Trykk lenken for å gå til siden.

Ønsker du behandling ved Klinikk Johannessen? Da kan du ta kontakt via e-post: Time@klinikk-johannessen.no eller via telefon: 93 45 86 06