Forside

Skuldersmerte og behandling

Intervju med Manchester United trener Ralf Rangnick

Jeg hadde en samtale med nåværende Manchester United trener Ralf Rangnick angående hans perspektiver på hvilke faktorer som er viktig for å få spillere til å fungere mest mulig optimalt. I denne samtalen tar han for seg hans tanker om utvikling av spillere, samt hvor viktig det er å ta godt vare på skadesituasjoner med riktig behandling, så vel som hva spillere selv må ta ansvar for for å utvikle seg på en mest mulig gunstig måte.

Hjernens forståelse av vår posisjon

For å forstå hvordan muskelspenninger og skader kan oppstå, så må man først forstå blant annet hva som forårsaker mønstrene vi allerede beveger oss i. For å forklare dette nærmere så har jeg laget denne videoen. Merk at den er på engelsk, da jeg bruker disse videoene også i utdanning av terapeuter fra andre land

Kompenserte bevegelsesmønster

For å forstå utviklingen av muskulære problemer etter skade eller overbelastninger, så må vi først forstå at vår kropp og hjerne er et utrolig system som jobber med å selvregulere seg selv. En del av forståelsen av denne selvreguleringen ligger i forhold til dette temaet, nemlig kompenserte bevegelses mønster. Dette er en aktiv prosess som dannes som følge av en problemstilling som oppstår og som hjernen prøver å korrigere og lindre for å få deg til å fungere så bra som mulig.

Muskel linjer

Mye av arbeidet som blir gjort ved klinikken bruker forståelsen av blant annet muskel linjer, som også er kalt myofascielle linjer (myo betyr muskel og fascia betyr bindevev). Dette viser tilknytningen av musklene til hverandre gjennom større linjer som går gjennom kroppen vår i ulike retninger.
Ved å forstå disse linjene bedre så kan vi bedre forstå hvordan smerte og funksjonelle problemer utvikler seg etter at vi har for eksempel hatt en skade eller ulike overbelastninger.

Aktive tøyningsøvelser - KiD øvelser

En av de viktigste hjelpemidlene vi har for å lindre muskulære problemer og andre typer skader som også påvirker muskelskjelett systemet er aktive tøyningsøvelser. For å forstå hvordan disse øvelsene fungerer, så kan du se denne videoen. Nettsiden har ca 70 slike øvelser tilgjengelig gratis slik at du kan påvirke plagene du eventuelt opplever med disse øvelsene.

Diagnoser og behandling

Det å ha en god og korrekt diagnose kan i enkelte tilfeller være livsnødvendig. Men det finnes også andre tilfeller hvor en diagnose kan bli en begrensning eller forenkling som blir en hemsko for god behandling og forståelsen for den problemstillingen man har. I disse tilfellene vil man trenge et bredere perspektiv på hvordan man kan påvirke disse problemene for å få en bedring.