Forside

Interjuv med Manchester United trener Ralf Rangnick

Jeg hadde en samtale med nåværende Manchester United trener Ralf Rangnick angående hans perspektiver på hvilke faktorer som er viktig for å få spillere til å fungere mest mulig optimalt. I denne samtalen tar han for seg hans tanker om utvikling av spillere, samt hvor viktig det er å ta godt vare på skadesituasjoner med riktig behandling, så vel som hva spillere selv må ta ansvar for for å utvikle seg på en mest mulig gunstig måte.

Hjernens forståelse av vår posisjon

For å forstå hvordan muskelspenninger og skader kan oppstå, så må man først forstå blant annet hva som forårsaker mønstrene vi allerede beveger oss i. For å forklare dette nærmere så har jeg laget denne videoen. Merk at den er på engelsk, da jeg bruker disse videoene også i utdanning av terapeuter fra andre land.